El plan de erradicación de la Xylella establecido por la Generalitat no debe ser cuestionado: “erradiquemos” también cualquier debate político preelectoral en materia fitosanitaria

26 abril, 2019

Cirilo Arnandis, presidente de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, hace un llamamiento la cordura y apoya las medidas en vigor de lucha contra la Xylella fastidiosa, establecidas por la Generalitat -en base a criterios objetivos- cuestionadas por el PP de Alicante.

Según ha trascendido en medios esta semana, el candidato del Partido Popular (PP) por la provincia de Alicante, José Císcar, se habría comprometido a asumir la petición de la Asociación de Afectados por la Xylella fastidiosa en Alicante (AXFA) de modificar la estrategia que actualmente se está aplicando en la Comunidad Valenciana para luchar esta enfermedad, desde 2017, cuando se detectó la bacteria en una parcela de almendros. Este compromiso, que pasaría por sustituir el “plan de erradicación” por un “plan de contención” ha sido lanzado en el marco de la campaña electoral del PP en Alicante y ha hecho saltar las alarmas de varios expertos sectoriales.

Cirilo Arnandis, en representación de las cooperativas agrarias valencianas, considera extremadamente grave el debate abierto y ha hecho un llamamiento a la cordura y la objetividad, reclamando máxima responsabilidad al candidato del PP. Ha pedido también que “se erradique” cualquier debate preelectoral en materia fitosanitaria. En ese sentido, Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana ha querido hoy recordar su posición:

 • Las medidas actualmente en vigor para luchar contra la Xylella fastidiosa han sido establecidas al dictado de las recomendaciones de los expertos en la materia y son acordes con la normativa fitosanitaria en vigor y con las características de la localización del foco.
 • En todo momento, las autoridades competentes, la Generalitat, el Ministerio y la Comisión, han colaborado entre sí, además de trasladar la información disponible y los detalles de las circunstancias y del seguimiento y control técnico de la situación a los representantes del sector productor, comercializador y viverista.
 • No hay motivos para sembrar dudas y generar intranquilidad y sí para confiar en que se está haciendo todo lo que se puede y debe hacer. Los responsables del sector agrario han respaldado las decisiones y los procedimientos de las administraciones y entendido que la estrategia de lucha debe pasar por la erradicación y no la contención. Es decir, pasa y debe seguir pasando por el arranque de los árboles infectados y de todos el material vegetal susceptible de estar contaminados en un radio de 100 metros, como estrategia más eficaz para evitar la propagación de la peligrosa bacteria.
 • No hay razones objetivas para plantear ningún cambio en ese sentido y se considera irresponsable y demagogo lanzar propuestas como la que se está barajando estos días en los medios. Es lamentable que decisiones que sólo corresponde tomar a los expertos en protección fitosanitaria se cuelen en un debate político prelectoral.

Arnandis ha querido recordar también que más allá de las implicaciones económicas a corto plazo que pudieran conllevar las medidas de lucha fitosanitaria que se vayan decidiendo, debe prevalecer la seguridad a largo plazo de los cultivos amenazados por esta gravísima enfermedad. Para preservar ese interés general -ha añadido- “la solución a día de hoy sigue siendo la aplicación del plan de erradicación y hay lugar para mensajes demagógicos, alarmistas y no expertos”. Por el contrario, ha concluido Arnandis: “dejemos trabajar a nuestras instituciones públicas, unamos todos nuestros esfuerzos dejando la política a parte y no pretendamos sacar rédito electoral de un problema tan grave como el de la lucha contra la Xylella”.

2 Responses

 1. Guillermo Gascó
  | Responder

  Hola Cirilo Arnanis, president de cooperatives agroalimentaries i per lo vist expert en el tema de la xylella cuan estic segur que no has visitat la zona afectá, soc Guillermo G. , soc natural de la Vall de Gallinera i resident en Planes. Soc agricultor, visc del camp i defénc la meua terra, heretá dels meus pares i avis que amb tant d’esforç l’han treballá per tirar la familia avant i al mateix temps conseguint un paisatge rural, mimat i cuidat.

  De moment no soc infectat-afectat pero m’afecta a mi i a tot el meu entorn.

   Em pensava que defenieu els drets i els interesos dels agricultors, pero després de vore el comunicat de prensa i de saber la vostra posició sobre la Xilleya fastidiosa, me sentit molt defraudat. No crec que estigueu molt informats sobre el que esta pasant realment a peu de camp en la infecció i tampoc en els afectats.

  Hasta el dia de hui la conselleria d’agricultura porta endavant el protocol d’erradicació que consistíx en arrancar el albre afectat en un positiu i també arrancar 100 metres de radi de cualquier planta que puguera ser receptora de la bacteria. En realitat i sobre el terreny, el que esta fent la empresa TRAGSA es triturar, ( i diré triturar perque realment no arranquen )la part aérea i deixant les arréls baix terra, lo cual, eixes arréls poden tornar a creixer en el temps desarrollant altre atmerler afectat. A part, sabem que estan treballant en les parceles de millor accés per a les máquines i on hi han major número d’albres, tant afectats com si no, al nostre entendre cuant mes albres trituren mes diners van a guanyar ya que cobren sobre 150€ per albre triturat . Al mateix temps dir que el agricultor esta cobrant de indemnizació entre 7€ i 18€ per albre segons la edat del albre, cosa que es de risa perque no cubrís els gastos dels posterior arranc de arréls que es deu de fer, i manteniment de 5 anys sense poder plantar res, ya ni dir dels costos de la replantació posterior. En veritat deixen al agricultor afectat-infectat sense albres, abandonat i sense recursos.

  Es deu de saber que hi han mes de 300 subéspecies vegetals que poden ser portadores de la Xylella i que viuen en les nostres serres i als nostres barrancs inclús als nostres jardins, com poden ser la angelága, el romer, la esparraguera o el baladre o el fals plataner. Com es pot erradicar una bacteria que pot estar per tota la serra? La cremem tota i després la llaurem per destruir les arrels?? Pasejant per les serres es poden vore plantacions abandonaes d’atmerlers. Per que no comensa TRAGSA a erradicar eixes plantacións posibles transmisores de la bacteria? Em fan pensar que no els interesa per la dificultat del accés i poca cantitat d’albres, no els ix rentable. Pero son potencialment les mes perilloses per expandir la bacteria per no cuidarles. Crec que fa anys que convivin en esta bactèria pero ara sa posat de moda fer els análisis, i clar, cuant mes análisis fasen, mes positius ixirán. Perque ya esta escampá de fa temps. El protocól estricte diu que es deurien d’arrancar els albres afectats abans dels 15 dies del positiu, i estan tardant mes de un any en algúns casos. I trituren el que volen. Tambe em fa pensar que mentres dure la erradicació, la conselleria i TRAGSA anirán recibint les subvencións de la Comunitat Europea i si pasen a la contenció, s’acabat d’omplirse les butxaques. A part, de les presions dels lobbys viveristes que volen fer negoci replantant el arrancat i veuen com perilla la seua exportació de material vegetal, ya que si pasa a contenció, el radi de seguretat pasa a 50 km de les zones afectaes i perjudicaría a bona part dels vivers de la zona. Per lo tant, tot em fa mal pensar i sospitar en interesos económics. I a mes, fácil seria dir que esta bacteria la han introduida ells inportant plantes afectaes.

   Lo sert es que no s’esta cumplit desde el primer dia en el protocól d’erradicació estrictament com caldría fer-ho per poder creure en ell. Es deu de cambiar a la contenció i prevenció ya, i no fer sangrar mes a les nostres comarques i als seus agricultors i habitants i destruir el nostre paisatge. Hasta el moment han aparegut sobre 1.900 positius i han arrancat 38.000 atmerles, la matjor part eren sans. I segons la fase 10 quedarien per arrancar 320.000 albres mes. Significa la total desaparició dels atmerlers en les nostres comarques, mitjá de vida de moltes families i gran impacte paisajístic. Després poden vindre a pels cirers i oliveres. 

  O parem esta barbaritat o estem condenats a desapareixer nosaltres tambe i les nostres comarques tal i com les coneixem. Tinc fé en que tard o pronte es parará, hi han especialistes que diuen que després de dos anys ya toca pasar a la contenció, que la bacteria sa fet endémica i tindrem que aprende a conviure en ella, al igual que fem en altres plagues. A ningú li se va ocurrir arrancar tarongers cuan va entrar el minador o el cotonet. Així que cuan antes parem esta barbarie, menys mal farem. Deguem de ser concients del que s’esta fent en realitat, del mal que s’esta fent i del dolor que s’esta creant. Visitant les zones afectaes i parlant en els agricultors afectats es l’única forma de ferse una idea acertá del problema que tenim. Un poc d’empatía i de sentit comú no vindría mal en un cás tan greu com este.
  Tard o pronte comensarán a ixir positius per altres zones i entonces vorem el que fan cuan es vegen la merda als ulls. Tambe dir que els únics que estan de part dels agricultors en este moment es ASAJA-Alicante que s’esta menejant en reunions en afectats i partits polítics, manifestacions reivindicatives i visites a camp i colaborant en AXFA. 

  Espere próximament algún comunicat de la vostra part en defensa de lo just, que feu lo correcte i es poseu de part del agricultor.

  Esta es la veritat.

  Atentament : Guillermo G. M.

 2. Elías
  | Responder

  Se os ve el plumero

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *